Polityka prywatności


Informacja o ochronie danych osobowych w Mondomi sp. z o.o.


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:


1.    Administrator danych


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mondomi sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu (62-800) ul. Milenijna 37. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po nr KRS 0000691602, NIP 6182163879, REGON 368074341, tel. +48 790 545 548, e-mail: sklep@mondomi.pl2.    Kategorie danych osobowych  


Mondomi sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.3.    Cel przetwarzania danych i podstawy prawne


Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Mondomi sp. z o.o. w następujących celach:


 • przedstawienia ofert, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
 • realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
 • rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
 • marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Mondomi sp. z o.o.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Mondomi sp. z o.o. w związku z prowadzoną działalnością, w tym, windykacji, egzekucji wierzytelności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 

4.    Udostępnienie danych osobowych


Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Mondomi sp. z o.o. :

Na podstawie wyraźnej zgody dane osobowe przekazywane będą do celów marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Mondomi sp. z o.o. Zaufanym Partnerom. Lista Zaufanych Partnerów dostępna jest na stronie internetowej  www.mondomi.pl5.    Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego


Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich tj. państwa spoza Unii Europejskiej.

 

6.    Okres przechowywania danych osobowych


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, szczególnie prawa podatkowego i  rachunkowego. W celach marketingowych Państwa dane będą przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie oraz w przypadku konkursów oraz akcji promocyjnych oraz programów lojalnościowych tylko przez okres trwania umowy lub do zakończenia akcji promocyjnych.


7.    Przysługujące prawa


W związku z przetwarzaniem przez  Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:


 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Mondomi sp. z o.o.  będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.


        8.    Wymóg podania danych


Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:


 • zawarcia i wykonania umowy zawartej z Mondomi sp. z o.o. , a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z Mondomi sp. z o.o.
 • świadczenia usług przez Mondomi sp. z o.o. , a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak świadczenia usług przez Mondomi sp. z o.o. rozpatrzenia reklamacji, a konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji,
 • otrzymywania ofert lub marketingowych produktów oferowanych przez Mondomi sp. z o.o., a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów.


        9.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie


Na podstawie wyraźnie udzielonej zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.


W każdej chwili przysługuje Państwu Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.


Ricoh Sklep - sklep z drukarkami Ricoh, kopiarkami Ricoh i tonerami do drukarek


Nie znalazłeś szukanego produktu? Skontaktuj się z nami!

790 545 548
info@mondomi.pl
Formularz kontaktowy